Blog

St. David’s Day Party 26/02/16 Parti Gwyl Dewi

St. David’s Day Party – Friday 26th February

Draig Werdd will be holding our St. David’s Day Party this year upstairs in Scruffy Murphy’s, off Lower Mount Street, Dublin 2, on Friday evening, 26th February, from 7pm onwards.   We have a private room with bar, large screen TV to watch the Wales-France rugby match (kick-off 8.05pm) and a free buffet provided at half time, along with singing provided by members of Dublin Welsh choir . Come along to celebrate St. David’s Day and support the team by joining in the singing!   Bring a friend – all welcome.   Free admission!

Go to http://www.welshsociety.ie/activities/ for a map showing the location of Scruffy Murphy’s.

Parti Gwyl Dewi – nos Wener 26 Chwefror

Bydd Draig Werdd yn cynnal ein Parti Gwyl Dewi eleni lan llofft yn Scruffy Murphy’s, wrth Lower Mount Street, Dulyn 2, ar nos Wener 26 Chwefror o
7yh ymlaen.  Mae ystafell breifat gennym, gyda bar, sgrîn fawr i wylio’r gêm rygbi rhwng Cymru a Ffrainc (dechrau am 8.05yh) a darperir bwyd bwffe am ddim ar hanner amser, gyda tipyn o ganu gan aelodau’r Côr Cymry Dulyn.  Dewch i ddathlu Dydd Gwyl Dewi ac i gefnogi’r tîm trwy ganu gyda ni!  Dewch a’ch cyfeillion – croeso cynnes i bawb.   Mynediad am ddim!

Ewch i http://www.welshsociety.ie/cymraeg/gweithgareddau/ am fap o’r lleoliad Scruffy Murphy’s.

Songs of the Valleys 06/02/2016

Dublin Welsh Male Voice Choir is presenting a concert in Bective
Rangers RFC clubhouse in Dublin on Saturday evening, February 6th, the
eve of the rugby international between Ireland and Wales. They will be
joined by Côr Meibion Tâf from Cardiff, twice winners in recent
years at the National Eisteddfod.

There’s a warm welcome for everyone to come along to what promises to
be a highly entertaining and social evening and a celebration of Wales
and the Welsh male voice choral tradition as a prelude to the sporting
encounter on the following afternoon.

The concert starts at 8pm. Tickets cost €10 and can be purchased at
the door or in advance by contacting Mark O’Brien at 086-3621226.

Caneuon y Cymoedd 06/02/2016

Bydd Côr Meibion Cymry Dulyn yn cyflwyno cyngerdd yng nghlwb Rygbi
Bective Rangers yn Nulyn ar nos Sadwrn, Chwefror 6ed, y noson cyn y
gêm rygbi rhyngwladol rhwng Iwerddon a Chymru. Byddant yn ymuno â
Chôr Meibion Tâf o Gaerdydd, enillwyr ddwywaith yn ddiweddar yn yr
Eisteddfod Genedlaethol.

Mae croeso cynnes i bawb i ddod i’r noson sy’n argoeli i fod yn
noson hynod o ddifyr a chymdeithasol ac yn ddathliad o Gymru a’r
traddodiad corau meibion Cymreig fel rhagarweiniad i’r cyfarfyddiad
chwaraeon ar y prynhawn canlynol.

Mae’r cyngerdd yn dechrau am 8pm. Mae tocynnau’n costio €10 a gellir
eu prynu wrth y drws neu ymlaen llaw drwy gysylltu â Mark O’Brien ar
086-3621226.