Still Here / Yma o Hyd

Dublin Welsh Male Voice Choir are launching their new double CD “Still here / Yma o Hyd” on March 1st, St. David’s Day, to celebrate 50 years since the choir’s foundation.   The CD will be launched at 8pm in Lansdowne Rugby Club, Lansdowne Road, Dublin 4 by Mike Ruddock, coach of Wales’ Grand Slam winning rugby team of 2005.   The choir would like to invite Draig Werdd members to join them for the celebration.

Yma O Hyd card invite

Bydd Côr Meibion Cymry Dulyn yn lansio eu CD ddwbl newydd “Still here / Yma o Hydar 1 Mawrth, Dydd Gŵyl Dewi, i ddathlu 50 mlynedd ers sefydlu’r côr.  Bydd y CD yn cael ei lansio am 8pm yng Nghlwb Rygbi Lansdowne, Lansdowne Road, Dulyn 4 gan Mike Ruddock, hyfforddwr tîm rygbi Cymru ac enillodd y Gamp Lawn yn 2005.  Hoffai’r côr wahodd aelodau Draig Werdd i ymuno â nhw ar gyfer y dathliad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *