Cartref

Mudiad wedi ei sefydlu yng Ngweriniaeth Iwerddon yw ‘Draig Werdd – the Welsh Society in Ireland’ gyda’r bwriad o godi ymwybyddiaeth am Gymru a materion Cymreig yn Iwerddon, ac i roi rhwydwaith cymdeithasol i’r Cymry sydd yn byw yn Iwerddon.

Mae’n cynnwys unigolion o wahanol gefndiroedd cenhedlig a diwylliannol sy’n awyddus i hybu materion Cymreig yn Iwerddon, a hynny ar adeg pan fo cyfnod newydd ar ddechrau ym mywyd gwleidyddol, economaidd a diwyliannol Cymru gyda sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd.

Llaw dirion dealltwriaeth
dros y dŵr
yw stori’n cenhadaeth,
dwy law tu draw i ddau draeth
yn dala’r un frawdoliaeth

Dwy law yn cudio’n dawel,
a dwy law’n
dal dwy wlad yn ddiogel,
y ddwy yn dal, doed a ddêl,
‘run gwir ar yr un gorwel.

Mererid Hopwood, Eisteddfod Genedlaethol Tyddewi, Awst 2002

Newyddion diweddaraf o BBC Wales: