Cartref

Draig Werdd

Mudiad wedi ei sefydlu yng Ngweriniaeth Iwerddon yw ‘Draig Werdd – the Welsh Society in Ireland’ gyda’r bwriad o godi ymwybyddiaeth am Gymru a materion Cymreig yn Iwerddon, ac i roi rhwydwaith cymdeithasol i’r Cymry sydd yn byw yn Iwerddon.

Mae’n cynnwys unigolion o wahanol gefndiroedd cenhedlig a diwylliannol sy’n awyddus i hybu materion Cymreig yn Iwerddon, a hynny ar adeg pan fo cyfnod newydd ar ddechrau ym mywyd gwleidyddol, economaidd a diwyliannol Cymru gyda sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd.