Newyddion a Digwyddiadau

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2018

Cynhaliwyd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 22 Tachwedd yn Doyle’s Bar yn Nulyn.  Yn anffodus, ‘roedd y nifer oedd yn bresennol yn siomedig, ac o ystyried mai’r prif bwnc i’w drafod oedd bodolaeth cymdeithas ffurfiol, gyda phwyllgor etholedig a chyfarfodydd cyffredinol blynyddol ac ati, efallai y byddai’n hawdd dod â’r casgliadau amlwg.  Fodd bynnag, roedd gan y rhai a oedd yn bresennol drafodaeth fywiog ar hyn a phynciau eraill a’r cyfle i gymdeithasu wedyn.  Cliciwch yma i ddarllen cofnodion y cyfarfod (yn Saesneg).

Rhoddwyd adroddiad ar statws diweddaraf ymdrechion y gymdeithas i godi plac ar yr hen gapel Cymraeg yn Stryd Talbot, Dulyn – mae’r manylion diweddaraf i’w gweld ar http://www.welshsociety.ie/welsh-chapel-plaque-update- newyddion-plac-y-capel-cymraeg. Trafodwyd hefyd cynlluniau ar gyfer dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn 2019 a bydd y pwyllgor newydd yn gweithio arnynt. Yn dilyn trafodaethau estynedig, penderfynwyd parhau â chymdeithas ffurfiol tra bod ymgyrch plac y capel yn dal i fynd ymlaen. Bydd y pwyllgor yn ymchwilio i strwythur arall llai ffurfiol i’r gymdeithas i’w gyflwyno a thrafod yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol blwyddyn nesaf.

Etholwyd y pwyllgor canlynol i wasanaethu ar gyfer 2018-2019:

Richard Morgan (cadeirydd)
Anne Buttimore (ysgrifennydd)
Geraint Waters (trysorydd)
Gareth Llwyd Jones
Andrew Thomas

Statws Gwarchodedig i’r Hen Gapel Cymraeg, Dulyn

Chapel

Yn dilyn ymgyrch gan Ddraig Werdd mae’r hen gapel Cymraeg Bethel ar Talbot Street wedi derbyn statws gwarchodedig gan Gyngor Dinas Dulyn.

Un o’r adeiladau hynaf ar Stryd Talbot, mae’r adeilad o ddiddordeb hanesyddol gan ei fod yn man addoli ar gyfer y gymuned Gymreig yn Nulyn ac ar gyfer ymwelwyr a morwyr Cymreig ers dros 100 mlynedd. Dyma’r unig dystiolaeth ar ôl yn Nulyn o’r cysylltiadau rhwng Dulyn a Chymru yn ystod y cyfnod hwn, ag mae’r ffurf allanol yr adeilad yn hollol adnabyddadwy fel capel Cymraeg o’r cyfnod Fictoraidd cynnar.

Mae aelodau Draig Werdd wedi gweithio’n ddiflino i gofnodi hanes capel Bethel a’i arwyddocâd i Gymru ac i Iwerddon. Cafodd yr ymgyrch ei chefnogi gan An Taisce, Astudiaethau Celtaidd UCD, Côr Meibion Cymry Dulyn, Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru, Jill Evans ASE Llywydd Plaid Cymru, Cadw, yr Henaduriaeth Môn, Capel Hyfrydle Caergybi a Chyngor Tref Caergybi a phob TD o fewn Ddylun.

Gellir cael manylion pellach am y Capel trwy fynd yma.    Cliciwch ar y dolenau isod i ddarllen rhagor o eitemau newyddion am benderfyniad y cyngor:

http://www.dailypost.co.uk/whats-on/arts-culture-news/welsh-chapel-dublin-awarded-protected-9298698

Cafodd y newyddion ei ddarlledu hefyd ar newyddion S4C ar 4/6/15.  Cliciwch yn isod i weld yr adroddiad (yn Gymraeg gydag is-deitlau Saesneg).

 

Top