Newyddion a Digwyddiadau

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2019

Yn anffodus nid oeddem yn gallu cynnal ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol fel y cynlluniwyd ar Dachwedd 7fed 2019 oherwydd yn annisgwyl nad oedd ystafell breifat ar gael yn ein lleoliad ar y noson. Yn sgil hyn, rydym yn cyhoeddi ar-lein y wybodaeth ganlynol (yn Saesneg) a oedd i’w chyflwyno yn y cyfarfod:

Minutes of 2018 meeting
Chairperson’s report
Secretary’s report
Treasurer’s report
Report on the status of the plan to erect a plaque on the Welsh chapel in Dublin
St. David’s Day 2020

O achos bod ni ddim wedi gallu cynnal etholiad pwyllgor, mae’r pwyllgor presennol wedi cytuno i barhau i wasanaethu ar gyfer 2019-2020. Aelodau’r pwyllgor yw:

Richard Morgan (cadeirydd)
Anne Buttimore (ysgrifennydd)
Geraint Waters (trysorydd)
Gareth Llwyd Jones
Andrew Thomas

Yn ogystal, cyfetholwyd Angharad Williams a Justin Smith i wasanaethu ar y pwyllgor ar gyfer 2019-2020.

Gellir ymateb i’r wybodaeth uchod, neu roi sylwadau neu awgrymiadau am unrhyw agwedd arall o’r gymdeithas trwy anfon e-bost at info@welshsociety.ie neu drwy adael sylw yn y blwch ar waelod y dudalen we hon. Bydd unrhyw ohebiaeth a dderbynnir fel hyn yn derbyn ymateb ar ôl i’r pwyllgor ei ystyried.

Statws Gwarchodedig i’r Hen Gapel Cymraeg, Dulyn

Chapel

Yn dilyn ymgyrch gan Ddraig Werdd mae’r hen gapel Cymraeg Bethel ar Talbot Street wedi derbyn statws gwarchodedig gan Gyngor Dinas Dulyn.

Un o’r adeiladau hynaf ar Stryd Talbot, mae’r adeilad o ddiddordeb hanesyddol gan ei fod yn man addoli ar gyfer y gymuned Gymreig yn Nulyn ac ar gyfer ymwelwyr a morwyr Cymreig ers dros 100 mlynedd. Dyma’r unig dystiolaeth ar ôl yn Nulyn o’r cysylltiadau rhwng Dulyn a Chymru yn ystod y cyfnod hwn, ag mae’r ffurf allanol yr adeilad yn hollol adnabyddadwy fel capel Cymraeg o’r cyfnod Fictoraidd cynnar.

Mae aelodau Draig Werdd wedi gweithio’n ddiflino i gofnodi hanes capel Bethel a’i arwyddocâd i Gymru ac i Iwerddon. Cafodd yr ymgyrch ei chefnogi gan An Taisce, Astudiaethau Celtaidd UCD, Côr Meibion Cymry Dulyn, Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru, Jill Evans ASE Llywydd Plaid Cymru, Cadw, yr Henaduriaeth Môn, Capel Hyfrydle Caergybi a Chyngor Tref Caergybi a phob TD o fewn Ddylun.

Gellir cael manylion pellach am y Capel trwy fynd yma.    Cliciwch ar y dolenau isod i ddarllen rhagor o eitemau newyddion am benderfyniad y cyngor:

http://www.dailypost.co.uk/whats-on/arts-culture-news/welsh-chapel-dublin-awarded-protected-9298698

Cafodd y newyddion ei ddarlledu hefyd ar newyddion S4C ar 4/6/15.  Cliciwch yn isod i weld yr adroddiad (yn Gymraeg gydag is-deitlau Saesneg).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *