Newyddion a Digwyddiadau

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2016

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Draig Werdd ar gyfer 2016 yn Nulyn ar 20 Hydref. Etholwyd y pwyllgor dilynol i wasanaethu am y flwyddyn i ddod:

Richard Morgan (cadeirydd)
Anne Buttimore (ysgrifennydd)
Geraint Waters (trysorydd)
Gareth Llwyd Jones
Eifion Williams

Mynegwyd diolchgarwch a gwerthfawrogiad yn y cyfarfod i’r cadeirydd ymadawol, Robin Smith, a gadawodd ar ôl dros wyth mlynedd yn y swydd, ac i’r ysgrifennydd sy’n ymadael Richard Bonney. Rhoddwyd adroddiad i’r cyfarfod ar statws yr ymgyrch i godi plac ar yr hen gapel Cymraeg yn Talbot Street a chawsom drafodaeth amdano – bydd diweddariad statws yn cael ei gyhoeddi yn fuan i’r aelodau. Hysbyswyd y cyfarfod hefyd am ein cynlluniau ar gyfer dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn 2017 sydd erbyn hyn wedi eu cwblhau – bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi yn gynnar yn y flwyddyn newydd.

Statws Gwarchodedig i’r Hen Gapel Cymraeg, Dulyn

Chapel

Yn dilyn ymgyrch gan Ddraig Werdd mae’r hen gapel Cymraeg Bethel ar Talbot Street wedi derbyn statws gwarchodedig gan Gyngor Dinas Dulyn.

Un o’r adeiladau hynaf ar Stryd Talbot, mae’r adeilad o ddiddordeb hanesyddol gan ei fod yn man addoli ar gyfer y gymuned Gymreig yn Nulyn ac ar gyfer ymwelwyr a morwyr Cymreig ers dros 100 mlynedd. Dyma’r unig dystiolaeth ar ôl yn Nulyn o’r cysylltiadau rhwng Dulyn a Chymru yn ystod y cyfnod hwn, ag mae’r ffurf allanol yr adeilad yn hollol adnabyddadwy fel capel Cymraeg o’r cyfnod Fictoraidd cynnar.

Mae aelodau Draig Werdd wedi gweithio’n ddiflino i gofnodi hanes capel Bethel a’i arwyddocâd i Gymru ac i Iwerddon. Cafodd yr ymgyrch ei chefnogi gan An Taisce, Astudiaethau Celtaidd UCD, Côr Meibion Cymry Dulyn, Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru, Jill Evans ASE Llywydd Plaid Cymru, Cadw, yr Henaduriaeth Môn, Capel Hyfrydle Caergybi a Chyngor Tref Caergybi a phob TD o fewn Ddylun.

Gellir cael manylion pellach am y Capel trwy fynd yma.    Cliciwch ar y dolenau isod i ddarllen rhagor o eitemau newyddion am benderfyniad y cyngor:

http://www.dailypost.co.uk/whats-on/arts-culture-news/welsh-chapel-dublin-awarded-protected-9298698

Cafodd y newyddion ei ddarlledu hefyd ar newyddion S4C ar 4/6/15.  Cliciwch yn isod i weld yr adroddiad (yn Gymraeg gydag is-deitlau Saesneg).

 

Top