Cysylltwch

I gysylltu â ni, gyrrwch ebost at info@welshsociety.ie ac anfonwn ymateb atoch cyn gynted ac sy’n bosib, neu bostiwch neges yn y blwch isod.

7 thoughts on “Cysylltwch”

 1. Bore Da!

  Hywel ydw I, ymchwilydd I’r Sioe Frecwast ar Radio Cymru 2. Ar rhaglen Lisa Angharad dwi’n gweithio ar hyn o bryd, a bob bore dydd Sadwrn mae hi’n cael chat gyda rhywun o wlad tramor – Gan fod rhyw gem *eithaf* pwysig yn digwydd dros y penwythnos, o ni’n meddwl byse chat gyda rhywun sy’n byw yn Iwerddon yn un eithaf cyfredol!

  Tybed os oes aelod o’r Ddraig Werdd yn fodlon cael chat 5 munud bore fory? O lle yn Iwerddon da chi’n siarad o, lle da chi’n gwylio’r gem a.y.d – Byse ch’n cael rhyw £25 am eich ymdrechion‘fyd!

  Rhowch wybod fama, neu rhowch ring i mi ar 02920 323363 – Diolch!

 2. Helo. Dwi’n gweithio i BBC Radio Cymru, ac yn chwilio am ffans pêl droed Cymru sydd yn byw yn Nulyn, ac yn gallu siarad cymraeg. Mi fydd rhaglen Ar y Marc Radio Cymru – rhaglen am bêl droed yn darlledu o Ddulyn ar fore Sadwrn y 25ain o Fawrth – sef y bore ar ôl y gêm. Mi fyddai’n braf iawn cael ffans Cymru i ddod i siarad ar y radio ar y bore hwn, rhwng 08.30 a 9 o’r gloch.
  Gyda Diolch,
  Sandra

  1. Diolch am y neges, Sandra. Anfonwn neges o gwmpas yr aelodaeth a rhoddwn y manylion lan ar ein tudalen Facebook, i ofyn i bobl sydd â diddordeb i gysylltu nôl ‘da chi.

 3. Bore da. Dwi’n gweithio i raglen Heno ar S4C. Byddwn yn dod i’r Wyl Ban Geltaidd i Carlow ddiwedd y mis i ffilmio chydig o’r cystadlu a’r craic! Ryden ni’n chwilio am Wyddelod sy’n siarad Cymraeg sy’n byw yn weddol agos i Carlow neu fyddai’n gallu teithio yno, ac sy’n fodlon cael eu holi ar gamera. Tybed ydech chi’n nabod rhywun ac efo’u rhifau cyswllt? Byddwn yn falch iawn o unrhyw arweiniad. Mawr ddiolch / Slainte – 0044 1286 685246 Menna Medi

 4. Ysgrifennydd cynta Cymdeithas Gymraeg Dulyn, sef Eirlys Davies,16 Adelaide Road hanner can mlynedd union yn ol, un o’r pedwar sylfaenwyr, sef Richard Lloyd Jones, William a Richard Morris. Gobeithio y bydd dathlu haeddianol yn Nulyn o’r achlysur.

  1. Helo Eirlys, The Welsh Society has had several incarnations, including as Draig Werdd for the last 10 years or more.
   Howell Evans (Vice President in 1965-66) had been involved in previous Welsh Societies as well as ours. He only died a couple of years ago at the great age 104 in full possession of his faculties.
   Indeed he was interviewed for RTE at 103 in connection with the old Welsh Chapel in Talbot Street.
   I still have my membership cards from 1964-65 with your name as Secretary, Dr. Powell as President and Richard as Treasurer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *