Irish Choir visits Wales / Côr Gwyddelig yn ymweld â Chymru

Galway resident Rhodri Ceredig (originally from Aberystwyth) recently accompanied the Corrib male voice choir from County Galway on a trip to Wales, where they linked up with a number of Welsh choirs across the country, from Caernarfon to the Rhondda, to perform and to socialise.  The trip turned out to be a very enjoyable experience for all those involved.  If you’d like to know more about it, Rhodri has written an account of the trip which is available to read on our website at www.welshsociety.ie/news-and-events.


Teithiodd Rhodri Ceredig (yn wreiddiol o Aberystwyth)  yn ddiweddar â chôr meibion Corrib o Swydd Galway ar daith i Gymru, lle buont yn cwrdd â nifer o gorau Cymreig ledled y wlad, o Gaernarfon i’r Rhondda, i berfformio ac i gymdeithasu.  Roedd y daith yn brofiad pleserus iawn i bawb a gymerodd ran. Os hoffech wybod mwy amdani, mae Rhodri wedi ysgrifennu adroddiad o’r daith sydd ar gael i’w ddarllen (yn Saesneg) ar ein gwefan ar www.welshsociety.ie/news-and-events.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *