Ireland-Wales Research and Innovation Showcase 12/03/24 Arddangosfa Ymchwil ac Arloesi Iwerddon-Cymru

The Celtic Academies Alliance (the Learned Society of Wales, the Royal Irish Academy, and the Royal Society of Edinburgh) is holding a showcase of research excellence and impact created through collaborations between Wales, Scotland, and Ireland from 11.00-16.00 on the 12th March at the Royal Irish Academy in Dublin.   

Those present will hear about Irish- and Welsh-Jewish histories from experts at Bangor University and Trinity College Dublin funded through a pilot Ireland-Wales research collaboration scheme by Agile Cymru. The event will also feature previous successful research collaborations between Ireland and Wales that created benefits for both countries. Presentations from the RIA-RSE Ireland-Scotland Bilateral Network Grants will offer a blueprint of success for Ireland-Wales collaboration.   Before closing, a panel of experts will discuss next steps towards fostering closer research links between Ireland and Wales.

Admission is free and can be reserved via this link: https://www.eventbrite.com/e/celtic-academies-alliance-ireland-wales-research-and-innovation-showcase-tickets-819964163887

Mae Cynghrair yr Academïau Celtaidd (Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Academi Frenhinol Iwerddon, Cymdeithas Frenhinol Caeredin) yn cynnal arddangosfa effaith a rhagoriaeth ymchwil a grëwyd drwy  gydweithrediadau rhwng Cymru, Yr Alban ac Iwerddon o 11.00-16.00 ar y 12fed o Fawrth yn yr Academi Frenhinol Wyddelig yn Nulyn.

Byddai’r rhai sydd yn bresennol yn clywed am hanes Gwyddelig a Chymreig-Iddewig, gan arbenigwyr ym Mhrifysgol Bangor a Trinity College Dulyn, wedi’i ariannu gan gynllun cydweithredu ymchwil peilot rhwng Cymru ac Iwerddon, gan Agile Cymru. Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys gwaith ymchwil llwyddiannus gan gydweithrediadau blaenorol rhwng Cymru ac Iwerddon, a grëodd fuddion i’r ddwy wlad. Bydd cyflwyniadau gan Grantiau Rhwydwaith Dwy Ochrog Iwerddon-Yr Alban RIA-RSE yn cynnig glaslun ar gyfer llwyddiant cydweithrediad Cymru ac Iwerddon.  Cyn i’r digwyddiad ddod i ben, bydd panel o arbenigwyr yn trafod y camau nesaf o ran meithrin cysylltiadau ymchwil agosach rhwng Cymru ac Iwerddon. 

Mae mynediad am ddim a gellir ei weithredu trwy’r ddolen hon: https://www.eventbrite.com/e/celtic-academies-alliance-ireland-wales-research-and-innovation-showcase-tickets-819964163887

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *