Happy St. David’s Day! / Dydd Gŵyl Dewi hapus!

A happy St. David’s Day to all from Draig Werdd, the Welsh Society in Ireland, wherever you happen to be, and we hope you will be celebrating our national day in whatever way you are able.   If you happen to be in Dublin on the evening of March 1st, why not join us from 6pm onwards in Arthur’s pub, 28 Thomas St, The Liberties, Dublin 8 – https://maps.app.goo.gl/SBQFAAGgWJJidxS88.


Dydd Gŵyl Dewi hapus i bawb o’r Ddraig Werdd, ble bynnag yr ydych yn digwydd bod, a gobeithiwn y byddwch yn dathlu ein diwrnod cenedlaethol ym mha ffordd bynnag y gallwch.
Os ydych yn digwydd bod yn Nulyn ar noson Mawrth 1af, beth am ymuno â ni o 6yh ymlaen yn nhafarn Arthur’s, 28 Thomas St, The Liberties, Dulyn 8 – https://maps.app.goo.gl/SBQFAAGgWJJidxS88.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *