Oriel

Cinio Gwyl Dewi 2017

Cafodd ein cinio Gŵyl Dewi 2017 ei gynnal ar nos Sadwrn 4 Mawrth yng Ngwesty’r Hampton Dulyn, gyda’r bersonoliaeth teledu Gymreig Huw Llywelyn Davies fel siaradwr gwadd. ‘Roedd hyn yn un o’n dathliadau Dydd Gŵyl Dewi mwyaf pleserus, diolch i raddau helaeth i’r araith ddoniol a difyr wnaeth Huw ar ôl y cinio, ond hefyd at y cyfleusterau ardderchog, bwyd a gwasanaeth a gyflenwir gan y gwesty. Diolch i aelodau’r pwyllgor am drefnu’r digwyddiad a sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth ar y noson – dathliad Dydd Gŵyl Dewi lwyddiannus arall yn Nulyn.

Mae rhai lluniau o’r noson yn cael eu dangos isod. Cliciwch ar fawdlun, i ehangu unrhyw un o’r lluniau.  Ewch i’n tudalen Archifau i weld lluniau o’n dathliadau Dydd Gŵyl Dewi eraill.

 

 

 

Taith Gerdded Bray-Greystones 25 Mehefin 2016

Cafodd un o’n teithiau cerdded blynyddol (neu ambellwaith dwywaith y flwyddyn) ei gynnal ar ddydd Sadwrn 25 Mehefin 2016, pan gerddasom y llwybr arfordirol o Bray i Greystones. ‘Roedd y diwrnod yn un pleserus iawn, gyda golygfeydd gwych dros Fôr Iwerddon ac ar hyd yr arfordir, a llawer o gyfle i siarad ar hyd y ffordd, a hefyd dros disgled o de neu rhywbeth cryfach yn Greystones wrth wylio Cymru yn curo Gogledd Iwerddon 1-0 yn Euro 2016.

Mae rhai lluniau o’r daith gerdded yn cael eu dangos isod – cliciwch ar unrhyw un o’r bawdluniau i’w wneud yn fwy.

Top