Amdanom ni

Ein Hamcanion

Mae amcanion y grwp yn cynnwys:

  • Codi proffeil Cymru a materion Cymreig yn Iwerddon ymhlith sefydliadau, busnesau ac unigolion drwy ddefnyddio ‘r cyfryngau, a chysylltu a sefydliadau gwleidyddol ac unigolion. Mae hyn yn cynnwys codi ymwybyddiaeth o faterion cyfoes Cymreig ym meysydd gwleiyddiaeth, economeg, iaith, diwylliant a.y.b.
  • Dwyn sylw at gamsyiadau a chamgymeriadau mewn gywbodaeth am Gymru yn y cyfryngau ac ymhlith y boblogaeth yn Iwerddon.
  • Bod yn ddolen gyswllt i basio mlaen i sefydliadau neu unigolion priodol yng Nghymru unrhyw brofiadau Gwyddelig ym meysydd gwleidyddaieth, economeg a diwylliant sydd o ddiddordeb.
  • Meithrin ymwybyddiaeth ac undod gweithredu ymhlith unigolion yn Iwerddon sydd am gyfrannu at ddatblygiant identiti Cymreig dros y mor.

Does gan Draig Werdd ddim cysylltiad a unrhyw plaid wleidyddol na grwp arall. Caiff ei ariannu drwy gyfraniadau gan aelodau a gweithgareddau codi arian. Croeso i unrhwy berson sy’n rhannu’r amcanion uchod i ymuno.

Mae Draig Werdd yn trefnu cyfarfodydd cyhoeddus a nosweithiau cymdeithasol er mwyn hybu amcanion y grwp. Cyhoeddir cylchlythyr i’w ddosbarthu i aelodau a grwpiau eraill sydd a diddordeb.

Rheolaeth Draig Werdd

Mae Draig Werdd o dan reolaeth cyfansoddiad ysgrifenedig – cliciwch yma i lawrlwytho copi (yn Saesneg).  Mae’r cyfrifoldeb o redeg y gymdeithas gyda’r pwyllgor a etholir yn ein cyfarfod cyffredinol blynyddol ym mis Hydref.

Aelodau’r pwyllgor i’r flwyddyn 2021-2022 yw:

Richard Morgan (cadeirydd)
Anne Buttimore (ysgrifennydd)
Geraint Waters (trysorydd)
Gareth Llwyd Jones
Andrew Thomas
Angharad Williams
Justin Smith

Gellir darllen cofnodion ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol diwethaf ym mis Hydref 2022 (yn Saesneg) ar AGM minutes 2022 a gellir darllen adroddiad yr ysgrifennydd (yn Saesneg) ar AGM Secretary’s Report.