St. David’s Day part next Friday / Parti Gwyl Dewi nos Wener nesaf

Don’t forget that we will be holding our St. David’s Day Party next Friday evening 26th February, from 7 pm onwards.   We have a private room upstairs in Scruffy Murphy’s, off Lower Mount Street, Dublin 2 with bar, large screen TV to watch the Wales-France rugby match (kick-off 8.05pm) and a free buffet provided at half time, along with some singing from members of Dublin Welsh choir.  Come along to join our celebration of St. David’s Day and join in the singing to support the team!  Bring a friend – all welcome.  Free admission!

PARTY POSTER

Cofiwch, byddwn yn cynnal ein parti Gwyl Dewi ar nos Wener nesaf 26 Chwefror o 7yh ymlaen.  Mae ystafell breifat gennym yn Scruffy Murphy’s, wrth Lower Mount Street, Dulyn 2 gyda bar, sgrîn fawr i wylio’r gêm rygbi rhwng Cymru a Ffrainc (yn dechrau am 8.05yh) a darperir bwyd bwffe am ddim ar hanner amser, gyda tipyn o ganu gan nifer o aelodau Côr Cymry Dulyn.  Dewch i ddathlu Dydd Gwyl Dewi ac i gefnogi’r tîm – ac ymunwch â ni gyda’r canu!  Dewch a’ch cyfeillion – mae ‘na groeso cynnes i bawb.  Mynediad am ddim!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *