St. David’s Day Party 26/02/16 Parti Gwyl Dewi

St. David’s Day Party – Friday 26th February

Draig Werdd will be holding our St. David’s Day Party this year upstairs in Scruffy Murphy’s, off Lower Mount Street, Dublin 2, on Friday evening, 26th February, from 7pm onwards.   We have a private room with bar, large screen TV to watch the Wales-France rugby match (kick-off 8.05pm) and a free buffet provided at half time, along with singing provided by members of Dublin Welsh choir . Come along to celebrate St. David’s Day and support the team by joining in the singing!   Bring a friend – all welcome.   Free admission!

Go to http://www.welshsociety.ie/activities/ for a map showing the location of Scruffy Murphy’s.

Parti Gwyl Dewi – nos Wener 26 Chwefror

Bydd Draig Werdd yn cynnal ein Parti Gwyl Dewi eleni lan llofft yn Scruffy Murphy’s, wrth Lower Mount Street, Dulyn 2, ar nos Wener 26 Chwefror o
7yh ymlaen.  Mae ystafell breifat gennym, gyda bar, sgrîn fawr i wylio’r gêm rygbi rhwng Cymru a Ffrainc (dechrau am 8.05yh) a darperir bwyd bwffe am ddim ar hanner amser, gyda tipyn o ganu gan aelodau’r Côr Cymry Dulyn.  Dewch i ddathlu Dydd Gwyl Dewi ac i gefnogi’r tîm trwy ganu gyda ni!  Dewch a’ch cyfeillion – croeso cynnes i bawb.   Mynediad am ddim!

Ewch i http://www.welshsociety.ie/cymraeg/gweithgareddau/ am fap o’r lleoliad Scruffy Murphy’s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *