Welsh conversation meetings in 2021 / Cyfarfodydd sgwrsio Cymraeg yn 2021

Thanks to everyone who joined our meeting last Wednesday evening 25 November – it was good to get the chance to meet with other Welsh speakers from different places in Ireland and to meet a number of new faces for the first time. As this was so enjoyable and successful, we’re hoping to set up similar monthly online meetings in 2021 on the first Wednesday of the month, beginning in January. We’ll publish the details shortly before that via our website, email and our Facebook group at https://www.facebook.com/groups/47152789708/.

Diolch i bawb ac ymunodd yn ein cyfarfod nos Fercher ddiwethaf 25 Tachwedd – ‘roedd hi’n dda cael y cyfle i gwrdd â nifer o Gymry Cymraeg o wahanol lefydd yn Iwerddon, ac i gwrdd â nifer o wynebau newydd am y tro cyntaf.  Gan fod pethau wedi bod mor bleserus a llwyddiannus rydyn ni’n gobeithio sefydlu cyfarfod ar-lein tebyg yn fisol yn 2021, ar nos Fercher gyntaf y mis, yn dechrau ym mis Ionawr.  Fe wnawn ni gyhoeddi’r manylion ychydig cyn hynny ar ein gwefan, trwy e-bost ac ar ein tudalen Facebook ar https://www.facebook.com/groups/47152789708/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *