Welsh conversation group / Grwp sgwrsio Cymraeg

Draig Werdd is proposing to host an online meeting from 8-9pm on Wednesday evening, 25 November, for Welsh speakers living in Ireland.  It is easy for us all to feel a little isolated during the current conditions, but perhaps especially so for those living away from home, so we are hoping that this meeting will give people from all over Ireland the opportunity to connect for an informal chat with fellow Welsh speakers.  Learners of the language are also welcome to take part.

If you’d like to join us for the meeting, please send an email to info@welshsociety.ie and we will send you the joining instructions.

Mae Draig Werdd yn cynnig cynnal cyfarfod ar-lein rhwng 8-9pm nos Fercher, 25 Tachwedd, ar gyfer siaradwyr Cymraeg sy’n byw yn Iwerddon. Mae’n hawdd i ni i gyd deimlo ychydig yn ynysig yn ystod y cyfnod presennol, ond efallai yn arbennig i’r rhai sy’n byw oddi cartref, felly rydyn ni’n gobeithio y bydd y cyfarfod hwn yn rhoi’r cyfle i bobl o bob rhan o Iwerddon i gysylltu am sgwrs anffurfiol â cyd-siaradwyr Cymraeg.  Mae ‘na groeso cynnes hefyd i ddysgwyr Cymraeg gymryd rhan.

Os hoffech chi ymuno â ni yn y cyfarfod, anfonwch e-bost at info@welshsociety.ie ac fe anfonwn ni’r cyfarwyddiadau ymuno yn nôl atoch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *