Tra bo dau – trip to Patagonia November 2019/taith i’r Wladfa Tachwedd 2019

Tango tours in Aberystwyth are organising a 17-day tour to Patagonia in November 2019 in the company of singers Rhys Meirion, Aled Wyn Davies and their pianist Menna Griffiths, where you will not only enjoy the numerous concerts and social activities but you will also be supporting the Welsh schools in this unique region of Argentina.  These two famous Welsh tenors will be joined by numerous local artists, to include singing gaucho Alejandro Jones, Billy Hughes and many more.  Click here to see the full itinerary.  Go to www.teithiautango.co.uk or email post@teithiautango.co.uk for more information.


Mae Teithiau Tango yn Aberystwyth yn trefnu taith o 17 diwrnod i’r Wladfa ym mis Tachwedd 2019 yng nghwmni’r cantorion Rhys Meirion, Aled Wyn Davies a’u pianydd Menna Griffiths, lle byddwch chi’n gallu mwynhau’r cyngherddau a’r gweithgareddau cymdeithasol niferus a hefyd yn cefnogi’r ysgolion Cymraeg yn y rhanbarth unigryw hwn o’r Ariannin. Bydd y ddau denor enwog hyn yn ymuno â nifer o artistiaid lleol, gan gynnwys y canwr gaucho Alejandro Jones, Billy Hughes a llawer mwy.  Cliciwch yma i weld manylion y daith yn llawn.  Ewch i www.teithiautango.co.uk neu e-bostiwch post@teithiautango.co.uk am fwy o fanylion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *