St. David’s Dinner 4/3/2017 Cinio Gŵyl Dewi

Our dinner to commemorate St. David’s Day in Ireland was held last Saturday at the Hampton Hotel in Dublin.  Judging from the feedback we’ve received this was one of our most enjoyable such celebrations, thanks in no small part to our guest speaker Huw Llywelyn Davies, who spoke wittily and entertainingly after the dinner and socialised with the guests into the early hours of the morning.    Thanks to all those involved in organising the event and ensuring that the evening ran smoothly.   If you’d like to see some photos of the evening, go to http://www.welshsociety.ie/gallery/.

Cafodd ein cinio i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Iwerddon ei gynnal nos Sadwrn diwethaf yng Ngwesty’r Hampton yn Nulyn. A barnu oddi wrth yr adborth a gawsom, hwn oedd un o’n dathliadau mwyaf pleserus o’r fath, diolch i raddau helaeth i’n siaradwr gwadd Huw Llywelyn Davies, a siaradodd yn ddoniol ac yn ddifyr ar ôl y cinio ag oedd yn cymdeithasu gyda’r gwesteion i mewn i oriau mân y bore. Diolch i bawb oedd ymwneud â threfnu’r digwyddiad ac yn sicrhau bod y noson yn rhedeg yn esmwyth.   Os hoffech chi weld nifer o luniau’r o’r noson, ewch i http://www.welshsociety.ie/cymraeg/oriel/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *