Happy St. David’s Day / Dydd Gwyl Dewi Hapus

A happy St. David’s Day to all from Draig Werdd, wherever you are.   We will be celebrating the occasion in Dublin on Saturday with a dinner at the Hampton Hotel, with Welsh TV presenter Huw Llywelyn Davies as guest speaker.

Dydd Gŵyl Dewi hapus i bawb oddiwrth Draig Werdd, ble bynnag yr ydych. Byddwn yn dathlu’r achlysur yn Nulyn ddydd Sadwrn gyda chinio yng Ngwesty’r Hampton, gyda’r cyflwynydd teledu o Gymru, Huw Llywelyn Davies fel siaradwr gwadd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *