St. David’s Day Party 01/03/2021 Parti Gŵyl Dewi

Join us via Zoom on Monday evening, March 1st for our online St. David’s Day party to celebrate our national day from home (wherever you are), featuring social chat, kids art competition, quiz, songs, readings and more. Here’s the timetable for the evening:

7.30-8.00 Meet and social chat – kids’ art competition results (details posted separately)
8.00-8.45 Online quiz on Wales and the Welsh

8.45-9.30 Entertainment and chat – music, readings etc. with live performers and recorded items. We are delighted to be able to welcome in this section Welsh singer/songwriter Ryland Teifi and his wife Roisin Clancy, who will be performing live for us from their home in Waterford. This is also an informal opportunity for anyone who’d like to give us a song, read a poem or tell an interesting story. Ending with a recorded rendition of Hen Wlad fy Nhadau which gives us all the chance to join in the singing of our national anthem from home (muted, of course….)

If you’d like to join us for some or all of the evening’s entertainment, send an email to info@welshsociety.ie and we’ll send you the joining instructions.

 


Ymunwch â ni trwy Zoom nos Lun, Mawrth 1af ar gyfer ein parti Dydd Gŵyl Dewi ar-lein i ddathlu ein diwrnod cenedlaethol o’ch cartref (ble bynnag yr ydych), gyda sgwrs gymdeithasol, cystadleuaeth gelf plant, cwis, caneuon, darlleniadau a mwy. Dyma’r amserlen ar gyfer y noson:

7.30-8.00 Cyfarfod a sgwrs gymdeithasol – canlyniadau cystadleuaeth gelf plant (manylion wedi’u postio ar wahân)
8.00-8.45 Cwis ar-lein ar Gymru a’r Cymry
8.45-9.30 Adloniant a sgwrs – cerddoriaeth, darlleniadau ac ati gyda pherfformwyr byw ac eitemau wedi’u recordio. Rydym hefyd yn falch iawn i groesawu yn y rhan hon y cerddor Cymreig Ryland Teifi a’i wraig Roisin Clancy, a fydd yn perfformio’n fyw i ni o’u cartref yn Waterford.   Mae hwn hefyd yn gyfle anffurfiol i unrhyw un a hoffai roi cân inni, darllen cerdd neu adrodd stori ddiddorol. Yn gorffen gyda chyfraniad wedi’i recordio o Hen Wlad fy Nhadau sy’n rhoi cyfle i ni i gyd ymuno i ganu ein hanthem genedlaethol gartref gyda’n gilydd (ar ‘mute’, wrth gwrs ….)

Os hoffech chi ymuno â ni ar gyfer rhywfaint o adloniant neu am yr holl noson, anfonwch e-bost at info@welshsociety.ie ac fe anfonwn y cyfarwyddiadau ymuno atoch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *