Happy St. David’s Day! Dydd Gŵyl Dewi hapus!

Draig Werdd – the Welsh Society in Ireland wishes you a happy St. David’s Day on March 1st, wherever you happen to be in the world.  We will be holding an online Zoom party from 7.30pm onwards on Monday evening to celebrate the occasion – you can see the details at http://www.welshsociety.ie/st-davids-day-party-01-03-2021-parti-gwyl-dewi.

This year we have been very fortunate to have the opportunity to use the beautiful illustration of St. David below to promote the occasion.  This was created for us by Draig Werdd member Gwyneth Wynn o Gaora who lives in Connemara.  Thankyou Gwyneth for your very generous and beautiful gift.


Mae Draig Werdd – y Gymdeithas Gymreig yn Iwerddon yn dymuno Dydd Gŵyl Dewi hapus i chi ar Fawrth 1af, ble bynnag rydych chi’n digwydd bod yn y byd. Byddwn yn cynnal parti Zoom ar-lein o 7.30pm ymlaen ar nos Lun i ddathlu’r achlysur – gallwch weld y manylion ar http://www.welshsociety.ie/st-davids-day-party-01-03-2021-parti-gwyl- dewi.

Rydyn ni wedi bod yn ffodus iawn eleni i gael y cyfle i ddefnyddio’r llun hyfryd o Dewi Sant uchod i hyrwyddo’r achlysur. Cafodd hwn ei greu i ni gan aelod Draig Werdd Gwyneth Wynn o Gaora sy’n byw yn Connemara. Diolch i chi Gwyneth am eich anrheg hael a prydferth.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *