Pizza Boys

Orchard Media, in Cardiff are currently starting production on series 2 of ‘Pizza Boys’ for S4C. The programme will involve two Cardiff based pizza makers visiting each country involved in the Rugby Six Nations competition and they are planning to base one of the episodes in Cork and will be arriving on 19th September.

They would like to see if the pizza makers (who are Welsh speakers) could meet up with any Welsh speakers when they get to Cork for a drink and a chat. If any Welsh speakers based in Cork are interested in being involved, contact Esther Davies in Orchard Media at Esther.Davies@thinkorchard.com.

Mae Orchard Media o Gaerdydd yn dechrau gweithio ar hyn o bryd ar gyfres 2 o ‘Pizza Boys’ ar gyfer S4C. Bydd y rhaglen yn cynnwys dau wneuthurwr pizza o Gaerdydd yn ymweld â phob gwlad sy’n cymryd rhan yng nghystadleuaeth Rygbi’r Chwe Gwlad ac mae nhw’n bwriadu seilio un o’r penodau yng Nghorc. Byddant yn cyrraedd yna ar 19 Medi.

Hoffent weld a allai’r gwneuthurwyr pizza (sy’n siaradwyr Cymraeg) gwrdd ag unrhyw siaradwyr Cymraeg ar ôl cyrraedd Corc i gael diod a sgwrs. Os oes gan unrhyw siaradwyr Cymraeg sydd wedi’u lleoli yng Nghorc ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch ag Esther Davies yn Orchard Media ar Esther.Davies@thinkorchard.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *