Seeking Welsh literacy tuition / Angen hyfforddiant yn Gymraeg

Welsh literacy tuition sought for lively and sociable 8-year old fluent Welsh speaker recently relocated from Wales to Dublin Southside.  2 hours per week.  Any interest or suggestions, please contact (+44) 0871 699 233 or mckidwell@gmail.com.

Angen hyfforddiant yn Gymraeg i siaradwr Cymraeg rhugl 8 oed sydd yn bywiog a chymdeithasol a symudodd yn ddiweddar o Gymru i Dde Dulyn. 2 awr yr wythnos. Unrhyw ddiddordeb neu awgrymiadau, cysylltwch â (+44) 0871 699 233 neu ebostiwch mckidwell@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *