Canu gyda fy arwr / Singing with my hero

S4C is keen to receive applications from the Welsh diaspora for the programme ‘Canu gyda fy arwr’ (‘Singing with my hero’), where the tenor Rhys Meirion gives the opportunity for individuals, duets, small groups of friends or families to sing with their hero – or heroes! Contact Rhys Lloyd for more information about the series – rhys.lloyd@cwmnida.tv or + 44-7813-788609.  Closing date for applications is 30 June 2021.

Mae S4C yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan y Cymry ar wasgar ynglŷn â’r rhaglen ‘Canu gyda fy arwr’, lle mae’r tenor Rhys Meirion yn rhoi’r cyfle i unigolion, deuawdau, grwpiau bach o ffrindiau neu theuluoedd i ganu gyda’u harwr – neu arwyr! Cysylltwch â Rhys Lloyd am fwy o wybodaeth am y gyfres – rhys.lloyd@cwmnida.tv neu +44-7813-788609.  Y dyddiad cau yw Mehefin 30 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *