First Flights to Ireland, April 1912 / Ehediadau cyntaf i Iwerddon, Ebrill 1912

An illustrated talk about the first three flights from Britain to Ireland in April 1912 will be given by Peadar Slattery on 18 April, Easter Monday at 2 pm in the Visitors Centre, Phoenix Park.

The pilots include Denys Corbett Wilson, from a Kilkenny family, who flew from near Fishguard on 24 April and landed safely near Enniscorthy and Vivian Hewitt of Rhyl in north Wales, who flew from Holyhead to Dublin on 26 April and landed elegantly in the Fifteen Acres, Phoenix Park. He was the first to fly into Dublin from outside Ireland.

For further information, phone Phoenix Park Visitors Centre at 01-6770095.  Peadar Slattery is a historian, whose illustrated article on the three aviators will be published next year.


Rhoddir sgwrs â darluniau am y tair taith awyren gyntaf o Brydain i Iwerddon ym mis Ebrill 1912 gan Peadar Slattery ar 18 Ebrill, dydd Llun y Pasg am 2 pm yn y Ganolfan Ymwelwyr, Parc Phoenix.

Mae’r peilotiaid yn cynnwys Denys Corbett Wilson, o deulu o Kilkenny, a hedfanodd o ger Abergwaun ar 24 Ebrill a glaniodd yn ddiogel ger Enniscorthy a Vivian Hewitt o’r Rhyl yng ngogledd Cymru, a hedfanodd o Gaergybi i Ddulyn ar 26 Ebrill a glaniodd yn y Fifteen Acres, Parc Phoenix. Ef oedd y cyntaf i hedfan i Ddulyn o’r tu allan i Iwerddon.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Ganolfan Ymwelwyr Parc Phoenix ar 01-6770095. Mae Peadar Slattery yn hanesydd, a bydd ei erthygl ddarluniadol ar y tri awyrennwr yn cael ei chyhoeddi’r flwyddyn nesaf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *