Dewi Pádraig Dialogue 17.05.22

The Welsh Government Office in Ireland, in partnership with Wales Arts InternationalArts Council of Wales and Dublin City University are delighted to issue invites to the inaugural Dewi Pádraig Dialogue. 

2022 marks the start of the UN Decade of Indigenous Languages and this special event launches the focus of this year for Wales: Gwrando – listening to others and engaging with other languages.

Date: Tuesday 17 May
Time: 17:30 – 20:00
Location: Seamus Heaney Lecture Theatre, St Patrick’s Campus, DCU, Drumcondra Rd Upper, Drumcondra, Dublin 9.

Poet, peace campaigner and communicator Prof. Mererid Hopwood will deliver a powerful call to action on the theme of Gwrando / Listening, followed by an in conversation with Prof. Michael Cronin,  Dr Caitríona Ní Chléirchín and Other Voices Founder Dr Philip King about language, landscape and listening.

Entrance to the event is free.  For more information and to register for the event go to https://www.eventbrite.co.uk/e/gwrando-listening-eisteacht-tickets-334378122967.


Mae’n dda gan Swyddfa Llywodraeth Cymru yn Iwerddon, mewn partneriaeth â Celfyddydau Rhyngwladol CymruCyngor Celfyddydau Cymru a Phrifysgol Dinas Dulyn, i wahodd pobl i ddigwyddiad cyntaf Deialog Dewi 
Pádraig.

Mae 2022 yn dynodi dechrau Degawd Ieithoedd Brodorol y Cenhedloedd Unedig, a bydd y digwyddiad arbennig hwn yn lansio’r brif thema yng Nghymru eleni: Gwrando – sef gwrando ar bobl eraill ac ymwneud ag ieithoedd eraill.

Dyddiad: Nos Fawrth 17 Mai
Amser: 17:30 – 20:00
Lleoliad: Theatr Ddarlithio Seamus Heaney, Campws Sant Padrig, DCU, Drumcondra Rd Upper, Drumcondra, Dulyn 9.

Bydd y bardd, yr ymgyrchydd heddwch a’r gyfathrebwraig, yr Athro Mererid Hopwood yn galw’n rymus am weithredu a hynny mewn darlith ar thema Gwrando / Listening, cyn y ceir sgwrs â’r Athro Michael CroninDr Caitríona Ní Chléirchín a sylfaenydd Other Voices, Dr Philip King, am iaith, tirwedd a gwrando.

Mae mynediad i’r digwyddiad am ddim.  Am fwy o fanylion ac i gofrestru, ewch i https://www.eventbrite.co.uk/e/gwrando-listening-eisteacht-tickets-334378122967.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *