Dublin Welsh Male Voice Choir / Côr Meibion Cymry Dulyn

Dublin Welsh Male Voice Choir is looking to appoint a new musical director to replace the previous incumbent Brian Murphy who has retired from the post.  Applicants should have appropriate experience in choral conducting and a working knowledge of the choral music repertoire for male voices.

Details of the post are available in a pdf document which can be accessed here, along with information about the application process.

Mae Côr Meibion Cymry Dulyn yn edrych i benodi cyfarwyddwr cerdd newydd i gymryd lle’r arweinydd blaenorol Brian Murphy sydd wedi ymddeol o’i swydd. Dylai ymgeiswyr gael profiad priodol mewn arwain corawl a gwybodaeth ymarferol o’r repertoire cerddoriaeth gorawl ar gyfer corau meibion.

Mae manylion am y swydd ar gael mewn dogfen pdf sydd i’w weld yma, ynghyd â gwybodaeth am y broses ymgeisio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *