Draig Werdd walk 22/01/2023 Taith gerdded

To celebrate St. Dwynwen’s (Welsh patron saint of lovers) day on January 25th, Angharad Williams is leading a walk around Howth on Sunday January 22nd which will take in views of the Howth lighthouse, similar to the one on Ynys Llanddwyn off the coast of Anglesey, where St. Dwynwen ended her days, and where the church which she built became a place of pilgrimage in the middle ages.

The meeting point is outside Howth Dart station at 11am.  Bring appropriate clothing for the weather conditions, walking shoes and a packed lunch or snack.  The walk will last approximately 2.5 hours, giving plenty of time for a drink and a Welsh cake afterwards.

If you’d like to come along, please let Angharad know by email at  info@welshsociety.ie.


I ddathlu diwrnod Santes Dwynwen (nawddsant cariadon Cymru) ar Ionawr 25, mae Angharad Williams yn arwain taith gerdded o amgylch Howth ar ddydd Sul Ionawr 22 a fydd yn cynnwys golygfeydd o oleudy Howth, tebyg i’r un ar Ynys Llanddwyn oddi ar arfordir Ynys Môn, lle y terfynodd Santes Dwynwen ei dyddiau, a lle daeth yr eglwys a gododd hi yn lle pererindod yn y canol oesoedd.

Byddwn yn cwrdd y tu allan i orsaf Dart Howth am 11am. Dewch â dillad addas ar gyfer y tywydd, esgidiau cerdded a phecyn bwyd. Bydd y daith yn para tua 2.5 awr, gan roi digon o amser i gael diod a phice ar y maen wedyn.

Os hoffech ddod gyda ni, rhowch wybod i Angharad drwy e-bost ar  info@welshsociety.ie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *