Gruffudd ap Cynan – Travels with the prince / Taith gyda’r tywysog 05/03/2023

To mark St. David’s Day, Draig Werdd member Ann Jones will be hosting a meeting in her home in Kilternan, Co. Dublin on Sunday afternoon, March 5th, for a talk on Gruffudd ap Cynan, who was Prince of Gwynedd from 1081 until his death in 1137.  Gruffudd was a descendant of Rhodri Mawr and through his mother had close family connections with the Norse settlement around Dublin and frequently used Ireland as a refuge and as a source of troops.  Ann will be talking about Gruffudd’s connections with Ireland and illustrating her talk by playing appropriate pieces on the harp.  She also has a number of historic harps which will be on display.

We will meet at 2.30 in Ann’s house for the talk, which will begin at 3pm and last for about an hour.  There will be tea with Welsh cakes and bara brith to follow.   Numbers are restricted, so if you’d like to come along send an email to info@welshsociety.ie to reserve a place and to receive directions to the house.

I nodi Dydd Gŵyl Dewi, bydd aelod Draig Werdd, Ann Jones, yn cynnal cyfarfod yn ei chartref yn Kilternan, Co. Dulyn, am anerchiad ar Gruffudd ap Cynan, a oedd yn Dywysog Gwynedd o 1081 hyd at ei farwolaeth yn 1137.  Roedd Gruffudd yn ddisgynnydd i Rhodri Mawr a thrwy ei fam roedd ganddo gysylltiadau teuluol agos â’r wladfa Norsaidd o amgylch Dulyn a defnyddiai Iwerddon yn aml fel lloches ac fel ffynhonnell milwyr. Bydd Ann yn sôn am gysylltiadau Gruffudd ag Iwerddon ac yn darlunio ei sgwrs trwy ganu darnau addas ar y delyn. Mae ganddi hefyd nifer o delynau hanesyddol a fydd yn cael eu harddangos.

Byddwn yn cyfarfod am 2.30 yn nhy Ann ar gyfer y sgwrs, a fydd yn dechrau am 3pm ac yn para am tua awr. Bydd te gyda phice ar y maen a bara brith i ddilyn. Mae’r niferoedd yn gyfyngedig, felly os hoffech ddod gyrrwch ebost at info@welshsociety.ie i gadw lle ac i dderbyn cyfarwyddiadau i’r tŷ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *