Online Lecture on the Princes of Wales 18/01/2023 Darlith Ar-lein ar Dywysogion Cymru

Draig Werdd, the Welsh Society in Ireland, presents an online lecture on the Princes of Wales and the wars of independence in the 13th Century.  The lecture will be given through the medium of English by Eric Ebeling BA Hons.  Eric is currently a member of one of the Welsh classes run for Draig Werdd by Richard Morgan.

The lecture will take place via Zoom at 8pm on Wednesday 18 January 2023.  If you would like to attend please reply by email to info@welshsociety.ie and you will receive joining instructions prior to the date.


Mae Draig Werdd yn cyflwyno darlith ar-lein ar Dywysogion Cymru a’r rhyfeloedd annibyniaeth yn y 13eg Ganrif. Traddodir y ddarlith trwy gyfrwng y Saesneg gan Eric Ebeling BA Anrh. Ar hyn o bryd mae Eric yn aelod o un o’r dosbarthiadau Cymraeg sy’n cael eu cynnal ar gyfer y Ddraig Werdd gan Richard Morgan.

Cynhelir y ddarlith drwy Zoom am 8yh nos Fercher 18 Ionawr 2023.  Os hoffech ymuno â ni gyrrwch e-bost at info@welshsociety.ie a byddwch yn derbyn y manylion sut i ymuno cyn y dyddiad.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *