Chapel plaque update / Newyddion plac y capel

Once again, many thanks to all those who contributed generously to raise money to erect a plaque on the old Welsh chapel building in Talbot Street, Dublin.  The plaque has been made and is currently being held by Dublin City Council, pending completion of plans for its erection.  As some of you will know, the outside walls of the chapel are covered in brightly-painted art work – the council requires that we have a blank section of wall for erection of the plaque so we need to ensure that this is done.  We are currently negotiating with the owners and occupiers of the building regarding this requirement – once agreement has been reached an unveiling ceremony will be scheduled, hopefully for a Sunday morning during the autumn.   We will keep you informed on progress.

IMG_20160531_133222495

Unwaith eto, diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd yn hael er mwyn codi arian i godi plac ar adeilad yr hen gapel Cymraeg yn Talbot Street, Dulyn. Mae’r plac wedi ei wneud ac yn cael ei gadw ar hyn o bryd gan Gyngor Dinas Dulyn, nes cwblhau cynlluniau ar gyfer y codiad. Fel y bydd rhai ohonoch yn gwybod, mae’r waliau y tu allan i’r capel yn llawn o luniau lliwgar – mae’r cyngor yn mynnu bod rhaid i ni gael adran o’r wal yn wag i godi plac, felly mae angen i ni sicrhau bod hyn yn cael ei wneud. Rydym wrthi’n trafod gyda pherchnogion a defnyddwyr yr adeilad am hwn – ar ôl i ni gael cytundeb, bydd seremoni dadorchuddio yn cael ei drefnu, gobeithio ar fore dydd Sul yn ystod yr hydref. Byddwn yn rhoi gwybodaeth i chi am y datblygiadau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *