William Salesbury

William Salesbury was a 16th century Welsh scholar, writer and politician who had a passion for languages and was responsible for publishing the first Welsh dictionary and for the translation of the New Testament into Welsh in 1567.   His work was arguably responsible for preserving the Welsh language until the present day.    A new biography of Salesbury by the Welsh author James Pierce has just been published in Wales by Lolfa publishers.  If you’re interested in learning more about the subject, the book, along with all other books published in Wales, may be ordered online from the Welsh Books Council via their website www.gwales.com.

william_salesbury

‘Roedd William Salesbury yn ysgolhaig, awdur a gwleidydd Cymreig yn yr 16eg ganrif gydag angerdd am ieithoedd, a oedd hefyd yn gyfrifol am gyhoeddi’r Geiriadur Cymraeg cyntaf ac ar gyfer cyfieithiad o’r Testament Newydd i’r Gymraeg yn 1567.  Gellir dadlau fod ei waith yn gyfrifol am ddiogelu’r iaith Gymraeg hyd at heddiw. Mae bywgraffiad newydd o Salesbury gan yr awdur Cymreig James Pierce newydd ei gyhoeddi yng Nghymru gan gyhoeddwyr y Lolfa. Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am y pwnc, mae’n bosib archebu’r llyfr, ynghyd â’r holl lyfrau eraill a gyhoeddir yng Nghymru, ar-lein oddi wrth y Cyngor Llyfrau Cymru trwy eu gwefan www.gwales.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *