Blog

St. David’s Day part next Friday / Parti Gwyl Dewi nos Wener nesaf

Don’t forget that we will be holding our St. David’s Day Party next Friday evening 26th February, from 7 pm onwards.   We have a private room upstairs in Scruffy Murphy’s, off Lower Mount Street, Dublin 2 with bar, large screen TV to watch the Wales-France rugby match (kick-off 8.05pm) and a free buffet provided at half time, along with some singing from members of Dublin Welsh choir.  Come along to join our celebration of St. David’s Day and join in the singing to support the team!  Bring a friend – all welcome.  Free admission!

PARTY POSTER

Cofiwch, byddwn yn cynnal ein parti Gwyl Dewi ar nos Wener nesaf 26 Chwefror o 7yh ymlaen.  Mae ystafell breifat gennym yn Scruffy Murphy’s, wrth Lower Mount Street, Dulyn 2 gyda bar, sgrîn fawr i wylio’r gêm rygbi rhwng Cymru a Ffrainc (yn dechrau am 8.05yh) a darperir bwyd bwffe am ddim ar hanner amser, gyda tipyn o ganu gan nifer o aelodau Côr Cymry Dulyn.  Dewch i ddathlu Dydd Gwyl Dewi ac i gefnogi’r tîm – ac ymunwch â ni gyda’r canu!  Dewch a’ch cyfeillion – mae ‘na groeso cynnes i bawb.  Mynediad am ddim!

 

Still Here / Yma o Hyd

Dublin Welsh Male Voice Choir are launching their new double CD “Still here / Yma o Hyd” on March 1st, St. David’s Day, to celebrate 50 years since the choir’s foundation.   The CD will be launched at 8pm in Lansdowne Rugby Club, Lansdowne Road, Dublin 4 by Mike Ruddock, coach of Wales’ Grand Slam winning rugby team of 2005.   The choir would like to invite Draig Werdd members to join them for the celebration.

Yma O Hyd card invite

Bydd Côr Meibion Cymry Dulyn yn lansio eu CD ddwbl newydd “Still here / Yma o Hydar 1 Mawrth, Dydd Gŵyl Dewi, i ddathlu 50 mlynedd ers sefydlu’r côr.  Bydd y CD yn cael ei lansio am 8pm yng Nghlwb Rygbi Lansdowne, Lansdowne Road, Dulyn 4 gan Mike Ruddock, hyfforddwr tîm rygbi Cymru ac enillodd y Gamp Lawn yn 2005.  Hoffai’r côr wahodd aelodau Draig Werdd i ymuno â nhw ar gyfer y dathliad.

Wales v Scotland 13/02/16 Cymru v Yr Alban

We will be meeting at Doheny & Nesbitts, Uppper Baggot Street, Dublin 2 on Saturday 13 February for Wales’ next match in the Six Nations against Scotland.  Kick-off is at 4.50pm.  All welcome to join us – look for the red shirts!  See below for a map of the location.

==================================================

Rydyn ni’n cwrdd yn nhafarn Doheny a Nesbitt, Upper Baggot Street, Dulyn 2 dydd Sadwrn 13 Chwefror i wylio gêm nesaf Cymru ym Mhencampwriaeth rygbi’r 6 gwlad yn erbyn yr Alban.  Mae’r gêm yn dechrau am 4.50yh.  Croeso i bawb – chwiliwch am y rhai sy’n gwisgo coch.   Gweler isod am fap o’r lleoliad.

 

St. David’s Day Party 26/02/16 Parti Gwyl Dewi

St. David’s Day Party – Friday 26th February

Draig Werdd will be holding our St. David’s Day Party this year upstairs in Scruffy Murphy’s, off Lower Mount Street, Dublin 2, on Friday evening, 26th February, from 7pm onwards.   We have a private room with bar, large screen TV to watch the Wales-France rugby match (kick-off 8.05pm) and a free buffet provided at half time, along with singing provided by members of Dublin Welsh choir . Come along to celebrate St. David’s Day and support the team by joining in the singing!   Bring a friend – all welcome.   Free admission!

Go to http://www.welshsociety.ie/activities/ for a map showing the location of Scruffy Murphy’s.

Parti Gwyl Dewi – nos Wener 26 Chwefror

Bydd Draig Werdd yn cynnal ein Parti Gwyl Dewi eleni lan llofft yn Scruffy Murphy’s, wrth Lower Mount Street, Dulyn 2, ar nos Wener 26 Chwefror o
7yh ymlaen.  Mae ystafell breifat gennym, gyda bar, sgrîn fawr i wylio’r gêm rygbi rhwng Cymru a Ffrainc (dechrau am 8.05yh) a darperir bwyd bwffe am ddim ar hanner amser, gyda tipyn o ganu gan aelodau’r Côr Cymry Dulyn.  Dewch i ddathlu Dydd Gwyl Dewi ac i gefnogi’r tîm trwy ganu gyda ni!  Dewch a’ch cyfeillion – croeso cynnes i bawb.   Mynediad am ddim!

Ewch i http://www.welshsociety.ie/cymraeg/gweithgareddau/ am fap o’r lleoliad Scruffy Murphy’s.

Songs of the Valleys 06/02/2016

Dublin Welsh Male Voice Choir is presenting a concert in Bective
Rangers RFC clubhouse in Dublin on Saturday evening, February 6th, the
eve of the rugby international between Ireland and Wales. They will be
joined by Côr Meibion Tâf from Cardiff, twice winners in recent
years at the National Eisteddfod.

There’s a warm welcome for everyone to come along to what promises to
be a highly entertaining and social evening and a celebration of Wales
and the Welsh male voice choral tradition as a prelude to the sporting
encounter on the following afternoon.

The concert starts at 8pm. Tickets cost €10 and can be purchased at
the door or in advance by contacting Mark O’Brien at 086-3621226.