Eisteddfod Genedlaethol Cymru (2)

Further to our earlier post about visiting the National Eisteddfod in Anglesey in August, there has been some interest in organising a group visit for those interested in making the trip.  Day returns, at €15 each, are only available on the Monday, Wednesday and Thursday of the week of the Eisteddfod (7, 9 & 10 August) – the advertised €6.50 fare is only available on Tuesdays and is already sold out on 8 August.  Cheap day returns are not available on Fridays and Saturdays.

In this case, we are proposing to visit the Eisteddfod on Monday 7 August (the August Bank Holiday in Ireland), when the ceremony of the crowning of the bard will be taking place at 16.30 in the Eisteddfod pavilion.   The travel schedule is as follows:

08.20 sailing from Dublin port to Holyhead (arrives 11.50)
12.06 bus from Holyhead railway station to Bodedern School (arrives 12.36).  The Eisteddfod field is a short walk from here
18.28 bus from Bodedern school to Holyhead railway station (arrives 18.59).
20.30 sailing from Holyhead to Dublin port (arrives 23.45).

There is some car parking available at Dublin port for €9 per day.  Alternatively a bus service runs at 07.15 from Westmoreland Street in Dublin city centre to the port at a cost of €3.  However, there is no return bus service meeting the 23.45 arrival from Holyhead.

If you are interested in travelling, send an email to info@welshsociety.ie.  Ferry tickets will need to be purchased individually.  This may be done online at https://www.stenaline.ie/ferries-to-britain/day-trips/dublin-holyhead-superferry.

Yn bellach i’n neges gynharach am ymweld â’r Eisteddfod Genedlaethol ym Môn ym mis Awst, bu rhywfaint o ddiddordeb mewn trefnu ymweliad grŵp ar gyfer nifer sydd â diddordeb mewn teithio. Mae tocynnau dychwelyd diwrnod, €15 yr un, ar gael ar y dydd Llun, dydd Mercher a’r dydd Iau yn unig ar wythnos yr Eisteddfod (7, 9 a 10 Awst) – mae’r pris €6.50 a hysbysebwyd ar gael ar ddydd Mawrth yn unig ac maen nhw eisoes wedi gwerthu allan ar 8 Awst. Nid yw tocynnau dychwelyd diwrnod ar gael o gwbl ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn.

Yn sgil hwn, rydym yn cynnig ymweliad i’r Eisteddfod ar ddydd Llun 7 Awst (Gŵyl Banc Awst yn Iwerddon), pryd y bydd y seremoni coroni’r bardd yn cael ei chynnal am 16.30 yn y pafiliwn. Mae’r amserlen teithio fel a ganlyn:

08.20 hwylio o Ddulyn i Gaergybi (cyrraedd 11.50)
12.06 bws o orsaf reilffordd Caergybi i Ysgol Bodedern (yn cyrraedd 12.36). Mae maes yr Eisteddfod yn daith fer o fan hyn
18.28 o Ysgol Bodedern i orsaf reilffordd Caergybi (yn cyrraedd 18.59).
20.30 hwylio o Gaergybi i Ddulyn (yn cyrraedd 23.45).

Mae lle parcio ar gyfer ychydig o geir ar gael ym mhorthladd Dulyn am €9 y dydd. Fel arall, mae gwasanaeth bws yn rhedeg am 07.15 o Stryd Westmoreland yng nghanol dinas Dulyn i’r porthladd am €3. Yn anffodus, nid oes gwasanaeth bws yn cwrdd â’r fferi sy’n cyrraedd 23.45 o Gaergybi.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni, anfonwch e-bost at info@welshsociety.ie. Bydd angen prynu tocynnau unigol i’r fferi. Gall hyn gael ei wneud ar-lein ar https://www.stenaline.ie/ferries-to-britain/day-trips/dublin-holyhead-superferry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *