Welsh people in Ireland 1901 / Cymry yn Iwerddon 1901

After contacting us earlier this year for assistance in preparing an Open University dissertation on Welsh people in Ireland in 1901 (see our news post from 16 April 2023), Michael Seery has now completed his work based on the 1901 Census, with a focus mostly on Dublin.   Called “What was the extent of socio-economic and cultural integration of Welsh people in Ireland in 1901?”, the OU have made it available online for public access at https://oro.open.ac.uk/92425/.  Michael has generously acknowledged the assistance that Draig Werdd – the Welsh Society in Ireland was able to provide in preparing the work.


Ar ôl cysylltu â ni yn gynharach eleni am gymorth i baratoi traethawd hir i’r Brifysgol Agored ar y Cymry yn Iwerddon yn 1901 (gweler ein post newyddion o 16 Ebrill 2023), mae Michael Seery bellach wedi cwblhau ei waith (yn Saesneg) yn seiliedig ar gyfrifiad 1901, gyda ffocws yn bennaf ar Ddulyn.  Gyda’r enw “What was the extent of socio-economic and cultural integration of Welsh people in Ireland in 1901?”, mae’r Brifysgol Agored wedi sicrhau ei fod ar gael ar-lein i’r cyhoedd ar https://oro.open.ac.uk/92425/. Mae Michael wedi cydnabod yn hael y cymorth a roddodd Draig Werdd – the Welsh Society in Ireland iddo fe wrth baratoi’r gwaith.

 

One thought on “Welsh people in Ireland 1901 / Cymry yn Iwerddon 1901”

  1. Roedd fy nhaid – gwenidog Annibyn – yn dod i bregethu yn Nulyn yn aml. Parch E Wynn Jones. Roedd fy nhad a’m modryb yn dod gyda fo yn aml.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *