Cofiwch Dryweryn!

The History Show on RTE Radio 1 last Sunday 24th September told the story of the controversial drowning of the Tryweryn valley near Bala in northern Wales in the 1960s in order to construct a reservoir to provide water to Liverpool.  You can listen to the programme at any time by going to https://www.rte.ie/radio/radio1/the-history-show/programmes/2023/0924/1407015-the-history-show-sunday-24-september-2023/ . The programme uses music which relates to Tryweryn, and also includes Dafydd Iwan’s ‘Yma o Hyd’, which has been recorded by Dublin Welsh Male Voice Choir, available on Spotify etc.

If you’d like to hear the story of Tryweryn in more detail, there is an 8-part podcast called ‘Drowned’ available on BBC Sounds at https://www.bbc.co.uk/programmes/p0f245q6.


‘Roedd y rhaglen ‘History Show’ ar RTE Radio 1 nos Sul diwethaf 24ain Medi yn adrodd hanes dadleuol boddi Cwm Tryweryn ger y Bala yng ngogledd Cymru yn y 1960au er mwyn adeiladu cronfa ddŵr i weinyddu Lerpwl. Gallwch wrando ar y rhaglen unrhyw bryd drwy fynd i https://www.rte.ie/radio/radio1/the-history-show/programmes/2023/0924/1407015-the-history-show-sunday-24-september-2023/.  Mae’r rhaglen yn defnyddio cerddoriaeth sy’n ymwneud â Thryweryn, ac mae hefyd yn cynnwys ‘Yma o Hyd’ gan Dafydd Iwan, sydd wedi ei recordio gan Gôr Meibion Cymry Dulyn, ar gael ar Spotify ayb.

Os hoffech chi glywed hanes Tryweryn yn fwy manwl, mae podlediad 8-rhan o’r enw ‘Drowned’ ar gael ar BBC Sounds ar https://www.bbc.co.uk/programmes/p0f245q6.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *