Welsh conversation group 31/03/21 Grwp sgwrsio Cymraeg

We will be hosting another online meeting from 8-9pm on Wednesday evening, 31 March, for Welsh speakers living in Ireland.   If you’ve no other plans for that evening, why not join us for an informal chat and to enjoy some Welsh music and video spots without having to leave the house?  Learners of the language are very welcome to take part.   If you’d like to join us for the meeting, please send an email to info@welshsociety.ie and we will send you the joining instructions.

Byddwn yn cynnal cyfarfod ar-lein arall rhwng 8-9pm nos Fercher, 31 Mawrth, ar gyfer siaradwyr Cymraeg sy’n byw yn Iwerddon. Os nad oes gennych unrhyw gynlluniau eraill ar gyfer y noson honno, beth am ymuno â ni am sgwrs anffurfiol ac i fwynhau ychydig o ddarnau cerddoriaeth a fideo Cymraeg heb orfod gadael y tŷ? Mae croeso mawr i ddysgwyr yr iaith gymryd rhan. Os hoffech chi ymuno â ni ar gyfer y cyfarfod, anfonwch e-bost at info@welshsociety.ie ac anfonwn y cyfarwyddiadau ymuno yn ôl atoch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *