Walking + football 25/06/16 Cerdded + peldroed

We will be walking the coastal path from Bray to Greystones this coming Saturday 25th June, leaving Bray at 2.30pm and arriving in Greystones by 5pm.   Just in time for the start of the Euro 2016 football match between Wales and Northern Ireland!  So as well as having a lovely walk, those who wish can also stay on and support Wales (or Northern Ireland if you’re so inclined) at a suitable location in Greystones, before catching the train back to Bray.

We will be meeting on Bray seafront outside the National Sea Life Aquarium at 2.30pm.  If you’d like to join us, send an email to info@welshsociety.ie or call or text Geraint Waters on 087-8298942.   Bring your friends and dogs – all welcome!

994-Bray-to_Walkers Greystones Bray 2

Dewi sant

Byddwn yn cerdded y llwybr arfordirol o Bray i Greystones ddydd Sadwrn 25 Mehefin gan adael Bray am 2.30pm a chyrraedd Greystones erbyn 5pm. Mewn pryd ar gyfer cychwyn y gêm bêl-droed Ewro 2016 rhwng Cymru a Gogledd Iwerddon! Felly yn ogystal â chael taith gerdded hyfryd, gall y rhai sy’n dymuno hefyd aros i gefnogi Cymru (neu Ogledd Iwerddon os ydych chi’n dewis gwneud hynny) mewn lleoliad addas yn Greystones, cyn dal y trên yn ôl i Bray.

Byddwn yn cyfarfod yn Bray y tu allan i’r National Sea Life Aquarium am 2.30pm.  Os hoffech chi ymuno â ni, anfonwch ebost at info@welshsociety.ie neu ffoniwch neu anfonwch neges i Geraint Waters ar 087-8298942.  Dewch â’ch ffrindiau â’ch cŵn – mae na’ groeso i bawb i ymuno â ni!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *