Wales v Italy / Cymru v Yr Eidal

We will be meeting at Doheny & Nesbitts, Lower Baggot Street, Dublin 2 on Saturday 19 March for Wales’ final match in the Six Nations against Italy.  Kick-off is at 2.30pm.  All welcome to join us – look for the red shirts!  See below for a map of the location.

==================================================

Rydyn ni’n cwrdd yn nhafarn Doheny a Nesbitt, Lower Baggot Street, Dulyn 2 dydd Sadwrn 19 Mawrth i wylio gêm olaf Cymru ym Mhencampwriaeth rygbi’r 6 gwlad yn erbyn yr Eidal.  Mae’r gêm yn dechrau am 2.30yh.  Croeso i bawb – chwiliwch am y rhai sy’n gwisgo coch.   Gweler isod am fap o’r lleoliad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *