Wales v Belgium / Cymru v Gwlad Belg

Wales are playing Belgium in the quarter-final of the Euro 2016 football championship on Friday (1 July).   If you’re in Dublin and would like to watch the game in the company of other Welsh supporters, we will be meeting in the Woolshed Bar in Parnell Street, Dublin 1.   The game starts at 8pm.   Be there early to get a good seat!

Dewi sant

Bydd Cymru yn chwarae Gwlad Belg yn yr wyth olaf o’r bencampwriaeth bêl-droed Euro 2016 ar nos Wener (1 Gorffennaf). Os ydych chi yn Nulyn ac yn awyddus i wylio’r gêm yng nghwmni gefnogwyr Cymreig eraill, byddwn yn cyfarfod yn y Woolshed Bar yn Parnell Street, Dulyn 1. Mae’r gêm yn dechrau am 8pm. Dewch yn gynnar i gael sedd dda!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *