St. David’s Dinner 04/03/2017 Cinio Gŵyl Dewi

Draig Werdd is holding its ST. DAVID’S DAY CELEBRATION this year with a dinner on SATURDAY 4th MARCH in the Donnybrook Room at the HAMPTON HOTEL, Morehampton Road, Dublin 4.  The evening starts at 7.30pm with dinner being served at 8pm.  Bar facilities are available throughout the evening. Vegetarian meals may be provided on request.

We are delighted to welcome as our guest speaker this year the well-known Welsh broadcaster HUW LLYWELYN DAVIES.  Huw will be familiar to all those who have watched TV in Wales during the last 30 years, having been chief rugby commentator for S4C and BBC Wales for much of that time, where he formed a memorable partnership behind the microphone with Ray Gravell.  He also served as anchor man for television coverage of the National Eisteddfod for many years, and in addition presented the hymn-singing programme “Dechrau Canu, Dechrau Canmol” on S4C.    It is a great honour for us to welcome him to our St. David’s celebration in Dublin, for what promises to be a very memorable evening.    After-dinner musical entertainment will also be provided.

Tickets cost €40 each and may be obtained by sending an email to info@welshsociety.ie, calling or texting Geraint Waters on 087-8298942 or by printing and filling out the form available at this link: http://www.welshsociety.ie/wp/wp-content/uploads/DewiSant17_eng.pdf.

Bydd Draig Werdd yn cynnal ein dathliadau ar gyfer DYDD GŴYL DEWI eleni gyda chinio ar NOS SADWRN 4 MAWRTH yn y Donnybrook Room yng NGWESTY’R HAMPTON, Morehampton Road, Dulyn 4.  Bydd y noson yn dechrau am 7.30yh gyda’r cinio i’w wasanaethu am 8yh.  Bydd cyfleusterau bar ar gael trwy’r noson.  Darperir prydau llysieuol wrth ymofyn.

Rydym yn falch iawn i groesawu fel ein siaradwr gwadd eleni’r darlledwr Cymraeg adnabyddus HUW LLYWELYN DAVIES. Bydd Huw yn gyfarwydd i bawb sydd wedi gwylio teledu yng Nghymru yn ystod y 30 mlynedd diwethaf, ar ôl bod yn brif sylwebydd rygbi ar gyfer S4C a BBC Cymru am lawer o’r amser hwnnw, pan ffurfiodd bartneriaeth gofiadwy gyda Ray Gravell. Bu hefyd yn gwasanaethu fel dyn angor ar gyfer darllediadau teledu o’r Eisteddfod Genedlaethol am flynyddoedd lawer, ac yn ogystal, cyflwynodd y rhaglen canu emynau “Dechrau Canu, Dechrau Canmol” ar S4C. Mae’n fraint fawr i ni ei groesawu i’n dathliadau Gŵyl Dewi yn Nulyn, am noson sydd yn addo bod yn achlysur cofiadwy dros ben. Darperir hefyd tipyn o adloniant cerddorol wedi’r cinio.

Mae’r tocynnau yn costio €40 yr un, a gellir eu archebu ymlaenllaw trwy anfon e-bost at info@welshsociety.ie, trwy ffonio neu decstio Geraint Waters ar 087-8298942 neu drwy lenwi’r ffurflen sydd ar gael yma: http://www.welshsociety.ie/wp/wp-content/uploads/DewiSant17_cym.pdf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *