Friends of Draig Werdd 2017 Cyfeillion y Ddraig Werdd

For just €10 per annum you can become a “Friend of Draig Werdd” for 2016/17, and help us to continue to promote Wales, its politics, people and culture and to provide a focus for the Welsh community in Ireland.   As well as maintaining the website and issuing regular emails, we rely on your contributions to organise special functions during the year such as the St. David’s Day party.   The society has no membership fee, and relies on voluntary contributions for funding.

If you haven’t already done so this year, to become a Friend of Draig Werdd you may make an online donation securely via credit or debit card by going to http://www.welshsociety.ie/contact-us/ and clicking on the “Donate” button.

Many thanks.

Am ddim ond €10 y flwyddyn allwch chi ddod yn “Gyfaill y Ddraig Werdd” am 2016/17, i’n helpu ni i gynrychioli Cymru, ein gwleidyddiaeth, ein pobl a’n diwylliant ac i weithredu fel canolbwynt i’r gymdeithas Gymreig yn Iwerddon.  Yn ogystal â gofalu am y wefan ac yn dosbarthu negeseuon e-bost yn rheolaidd, rydyn ni’n dibynnu ar eich cyfraniad i drefnu gweithgareddau arbennig yn ystod y flwyddyn, fel y parti Gŵyl Dewi.  Nid oes tâl aelodaeth gan y gymdeithas, felly yr ydym yn dibynnu yn llwyr ar gyfraniadau gwirfoddol.

Os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes eleni, i ddod yn Gyfaill y Ddraig Werdd gallwch gyfrannu ar-lein yn ddiogel drwy gerdyn credyd neu ddebyd wrth fynd i http://www.welshsociety.ie/cymraeg/ymunwch-a-ni/ ac yn clicio ar y botwm “Donate”.

Diolch yn fawr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *