St. David’s Day Celebration 01/03/2019 Dathliad Gwyl Dewi

Join us for our St. David’s Day celebration party on Friday 1st March at the Dropping Well, Milltown, Dublin 6, from 8pm till late, where we will be celebrating our national day with food, drink, music, poetry, prose and lots of opportunity for socialising at this well-known Dublin location, just a few minutes’ walk from Milltown Luas stop.  We have our own private room upstairs with its own bar facilities and food platters providing a range of light refreshments for all tastes.  Go to http://www.welshsociety.ie/activities for a map of the location.

This is a great opportunity to meet other members and celebrate St. David’s Day together so it would be great to see as many there as possible to make the Welsh presence felt in Dublin on this special day.   Tickets cost €10 per head, which can be paid on the evening.   If you’d like to come, please email info@welshsociety.ie or text 087-8298942, specifying your name and the number of people attending.

Ymunwch â ni yn ein parti i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ar nos Wener, 1 Mawrth yn y Dropping Well, Milltown, Dulyn 6, o 8pm tan hwyr, lle byddwn yn dathlu ein diwrnod cenedlaethol gyda bwyd, diod, cerddoriaeth, barddoniaeth, rhyddiaith a llawer o gyfle i gymdeithasu yn y lleoliad adnabyddus hwn yn Nulyn, sydd yn addas i’r Luas yn Milltown.  Mae gennym ystafell breifat ein hunain i fyny’r grisiau gyda’i gyfleusterau bar ei hun a byddwn yn darparu amrywiaeth o luniaeth ysgafn ar gyfer pob blas.  Ewch i http://www.welshsociety.ie/cymraeg/gweithgareddau am fap o’r lleoliad.

Dyma gyfle gwych i gwrdd ag aelodau eraill ac i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda’n gilydd, felly byddai’n wych gweld cymaint â phosib yna er mwyn cynrychioli Cymru yn Nulyn ar y diwrnod arbennig hwn. Mae tocynnau yn costio €10 y pen, a gellir eu talu gyda’r nos. Os hoffech ddod, e-bostiwch info@welshsociety.ie neu anfon neges at 087-8298942, gan nodi eich enw a nifer y bobl sy’n dod.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *