St. David’s Day archives / Archifau Gŵyl Dewi

A list of all the St. David’s Day celebrations that we’ve held in Dublin since 2002, with a selection of photos from most of them, is now available on our website.  So if you’d like to see how everyone’s changed over the years, go to http://www.welshsociety.ie/archives.   Also, all the blog emails issued by us since the start of 2016 are now available to view on http://www.welshsociety.ie/blog/

========================

Mae rhestr o’r holl ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi yr ydym wedi cynnal yn Nulyn ers 2002, gyda detholiad o luniau o’r rhan fwyaf ohonynt, bellach ar gael ar ein gwefan. Felly, os hoffech chi weld sut mae pawb wedi newid dros y blynyddoedd, ewch i http://www.welshsociety.ie/cymraeg/archifau. Hefyd, mae’r holl negeseuon e-bost a gyhoeddwyd gennym ni ers dechrau 2016 yn awr ar gael ar http://www.welshsociety.ie/blog/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *