parallel.cymru

parallel.cymru is a digital magazine that presents Welsh-language magazine articles side by side with English text, together with a number of resources such as grammar guides, idioms, Book of the Month and lots more. All the content is available for free, from any browser anywhere in the world, and is updated several times a week.

A recently added page contains a list of 70+ Welsh groups and societies around the world, which includes Draig Werdd, the Welsh Society in Ireland: https://parallel.cymru/world/.

There’s also a trilingual article about Welsh and Irish here: https://parallel.cymru/joe-mitchell-creur-geiriadur-cymraeg-gwyddeleg-cyntaf/
parallel.cymru provides a great way for people outside of Wales to keep connected with the language and culture so bookmark it for future reference.

Mae parallel.cymru yn gylchgrawn digidol sy’n cyflwyno erthyglau cylchgrawn Cymraeg ochr yn ochr â thestun Saesneg, ynghyd â nifer o adnoddau megis canllawiau gramadeg, idiomau, Llyfr y Mis a llawer mwy. Mae’r holl gynnwys ar gael am ddim, o unrhyw borwr yn unrhyw le yn y byd, ac fe’i diweddarir sawl gwaith yr wythnos.

Mae tudalen sydd wedi’i ychwanegu’n ddiweddar yn cynnwys rhestr o 70+ o grwpiau a chymdeithasau Cymru ledled y byd, sy’n cynnwys Draig Werdd, y Gymdeithas Gymreig yn Iwerddon: https://parallel.cymru/world/.

Mae yna hefyd erthygl dairieithog am y Gymraeg a’r Gwyddelig yma: https://parallel.cymru/joe-mitchell-creur-geiriadur-cymraeg-gwyddeleg-cyntaf/

Mae parallel.cymru yn ffordd wych i bobl y tu allan i Gymru gadw cysylltiad â’r iaith a’r diwylliant, felly nodwch hi ar gyfer y dyfodol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *