Bryn Terfel in Dublin 15/02/2019 Bryn Terfel yn Nulyn

For those who are interested, Bryn Terfel will be giving a recital with the RTE National Symphony Orchestra in the National Concert Hall in Dublin on February 15, 2019.   Tickets range in price from €26 to €69 and may be purchased online at www.nch.ie.  The concert is likely to be sold out so early booking is advisable.

I’r rhai sydd â diddordeb, bydd Bryn Terfel yn canu gyda’r Gerddorfa Symffoni Genedlaethol RTE yn y Neuadd Gyngerdd Genedlaethol yn Nulyn ar 15 Chwefror, 2019. Mae tocynnau ar werth o € 26 i € 69 a gellir eu prynu ar-lein trwy www. nch.ie. Mae’n debygol y bydd y cyngerdd yn ei werthu allan felly bydd yn ddoeth i archebu yn gynnar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *