New links from our home page / Dolenni newydd o’n tudalen gartref

We have now added links to the following related websites from our home page:

The Celtic League (www.celticleague.net) – this organisation, with branches in 6 Celtic countries, was founded in 1961 by Celtic nationalists who saw the need for an inter Celtic organisation with a political dimension in order to make the peoples of the Celtic nations more aware of their commonality in terms of their language, history and culture, to further the Celtic nations’ right to independence and to promote the benefits of inter Celtic co-operation.

BreizhÉire (Brittany Ireland Association) (www.breizheire.ie) – BreizhEire is an association whose goal is to gather all Bretons
and Brittany lovers in Ireland around Breton cultural events & activities.  This includes holding a Breton dance evening (Fest Noz) on the last Saturday of each month in the Cobblestone lounge in Smithfield, Dublin.

=====================================

Rydym bellach wedi ychwanegu dolenni i’r gwefannau canlynol o’n tudalen gartref:

Y Gynghrair Geltaidd (www.celticleague.net) – sefydlwyd y mudiad hwn, gyda changhennau mewn 6 o wledydd Celtaidd, yn 1961 gan genedlaetholwyr Celtaidd oedd yn gweld yr angen am fudiad rhyng Geltaidd gyda dimensiwn gwleidyddol er mwyn gwneud bobloedd y genhedloedd Celtiaid yn fwy ymwybodol o’r pethau sydd yn gyffredin rhygddon nhw, o ran eu hiaith, hanes a diwylliant, i hyrwyddo hawl y cenhedloedd Celtaidd i annibyniaeth ac i hyrwyddo manteision cydweithrediad rhyng Celtaidd .

BreizhÉire (Cymdeithas Llydaw Iwerddon) (www.breizheire.ie) – mae BreizhEire yn gymdeithas gyda’r bwriad o ddod â Llydawyr
a’r rhai sy’n hoff o Lydaw yn Iwerddon at eu gilydd, trwy ddigwyddiadau a gweithgareddau diwylliannol Llydaweg. Mae hyn yn cynnwys cynnal noson ddawns Llydewig (Fest Noz) ar nos Sadwrn olaf pob mis yn y lolfa Cobblestone yn Smithfield, Dulyn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *