BBC Radio Cymru

BBC Radio Cymru’s football magazine programme ‘Ar y Marc’ will be broadcast live from Dublin on 25th March, the morning after Wales play Ireland in a World Cup qualifier.  They are looking for Welsh-speaking football fans who live in Ireland to speak on the programme between 8.30am and 9am.   If you’d like to take part in the programme, send an email to Sandra Morris at sandra.morris@bbc.co.uk.

Bydd rhaglen gylchgrawn pêl-droed BBC Radio Cymru ‘Ar y Marc’ yn cael ei ddarlledu yn fyw o Ddulyn ar 25 Mawrth, y bore ar ôl i Gymru chwarae yn erbyn Iwerddon mewn gêm ragbrofol Cwpan y Byd. Maent yn edrych am gefnogwyr pêl-droed sydd yn siarad Cymraeg ac sy’n byw yn Iwerddon, i siarad ar y rhaglen rhwng 8:30 a 9 :00. Os hoffech chi gymryd rhan yn y rhaglen, anfonwch e-bost i Sandra Morris ar sandra.morris@bbc.co.uk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *