Ireland v Wales 8/2/20 Iwerddon v Cymru

If you aren’t going to the Aviva stadium in Dublin to watch Wales play Ireland in the next round of 6 Nations rugby fixtures on Saturday, why not come and watch the game on television with us? We have an area reserved for our use upstairs in Doheny & Nesbitt’s, Baggot Street, Dublin 2 so come along and support Wales with fellow countrymen and women – the game starts at 14.15. Just look for the red shirts!

Os nad ydych chi’n mynd i stadiwm Aviva yn Nulyn i wylio Cymru yn chwarae Iwerddon yn y rownd nesaf o gemau rygbi’r 6 Gwlad ddydd Sadwrn, beth am ddod i wylio’r gêm ar y teledu gyda ni? Mae ardal i fyny’r grisiau yn Doheny & Nesbitt’s, Baggot Street, Dulyn 2 wedi ei neilltuo ar ein cyfer, felly dewch draw i gefnogi’r tîm gyda’ch cyd-Gymry – mae’r gêm yn dechrau am 14.15. Chwiliwch am y crysau coch!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *