Dublin Welsh Society 1964-69 Cymdeithas Gymreig Dulyn

The Dublin Welsh Society was in existence in the 1960s – out of it was formed the Dublin Welsh choir, which is still in existence and has just celebrated its 50th anniversary (www.dublinwelsh.com).   The society was a successor to the old St. David’s Society and pre-cursor (by several decades) of Draig Werdd.    The minutes of the society meetings have now been collected into a single document and can be viewed online by going to http://www.welshsociety.ie/features.  More information about the society and images of membership cards for 1964-65 and 1965-66 are also available at this location.

Dublin Welsh Soc 1964-65 innerDublin Welsh Soc 1964-65 front

Roedd  Cymdeithas Gymreig Dulyn yn bodoli yn y 1960au – allan ohoni ffurfiwyd côr Cymry Dulyn, sydd yn dal i fodoli ac sydd newydd wedi dathlu ei ben-blwydd yn 50 oed (www.dublinwelsh.com). Roedd y gymdeithas yn olynydd i’r hen Gymdeithas Dewi Sant a rhagflaenydd (drwy sawl degawd) i’r gymdeithas Draig Werdd. Mae cofnodion cyfarfodydd y gymdeithas bellach wedi cael eu casglu mewn un ddogfen ac i’w gweld ar-lein drwy fynd i http://www.welshsociety.ie/cymraeg/diddordebau. Mae rhagor o wybodaeth am y gymdeithas a lluniau o gardiau aelodaeth ar gyfer 1964-1965 a 1965-1966 ar gael hefyd yn y lleoliad hwn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *