Dublin Welsh Choir concert 1/11/19 Cyngerdd Côr Cymry Dulyn

Dublin Welsh Male Voice Choir and Côr Meibion Dyffryn Peris, from Llanberis, North Wales present an Eve of Rugby World Cup Final Concert at 8pm on Friday November 1st 2019 at the Church of the Ascension of The Lord, Balally, Dublin 16.   The programme will feature cultural, popular, classical and sacred songs, many with a rugby flavour in honour of the occasion.   Admission @ €15 + handling charge.

For tickets, go to https://www.eventbrite.com/e/eve-of-rugby-world-cup-final-concert-tickets-77477977717


Bydd Côr Meibion Cymry Dulyn a Chôr Meibion Dyffryn Peris, o Lanberis, Gogledd Cymru yn cyflwyno Cyngerdd Noswyl Rownd Derfynol Cwpan Rygbi’r Byd am 8yh ar nos Wener Tachwedd 1af 2019 yn Eglwys yr Ascension of the Lord, Balally, Dulyn 16. Bydd y rhaglen yn cynnwys caneuon diwylliannol, poblogaidd, clasurol a chysegredig, llawer ohonynt â blas rygbi er anrhydedd i’r achlysur.  Mynediad am €15 + ffi trin.

I archebu tocynion, ewch i https://www.eventbrite.com/e/eve-of-rugby-world-cup-final-concert-tickets-77477977717

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *