Coastal walk 25/06/16 Taith gerdded arfordirol

We be holding another of our Draig Werdd walks on Saturday 25th June – this time we’ll be walking the coastal path from Bray to Greystones, repeating a walk we did in 2013.   Total walking time will be around 2.5 hours.   This walk will be suitable for all ages and for all walking abilities – all you need is a pair of legs + walking shoes and rain gear in case of bad weather.  We will have an opportunity for tea or coffee at the end of the walk in Greystones before returning to Bray by train.

We will be meeting on Bray seafront outside the National Sea Life Aquarium at 2.30pm. Make a note of the date and time in your diary and let your friends know – all are welcome!

994-Bray-to_Walkers Greystones Bray 2

Rydym yn cynnal un arall o deithiau cerdded Draig Werdd ar ddydd Sadwrn 25 Mehefin – y tro hwn byddwn yn cerdded y llwybr arfordirol o Bray i Greystones, taith gerdded a wnaethom yn gyntaf y 2013. Mae’r daith yn cymryd tua 2.5 awr. Bydd hon yn addas i bob oed ac ar gyfer pob gallu cerdded – i gyd sydd eisiau arnoch yw pâr o goesau + esgidiau a dillad glaw rhag ofn bydd y tywydd yn wael. Bydd gennym gyfle i gael te neu goffi ar ddiwedd y daith yn Greystones cyn dychwelyd i Bray ar y trên.

Byddwn yn cyfarfod yn Bray y tu allan i’r National Sea Life Aquarium am 2.30pm. Gwnewch nodyn o’r dyddiad a’r amser yn eich dyddiadur a rhowch wybod i’ch ffrindiau – mae ‘na groeso i bawb!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *